Grubletegninger

Grubletegninger er tegninger som tar opp synspunkter på naturfaglige problemstillinger fra dagliglivet.

Ved å synliggjøre måter å betrakte gitte situasjoner på problematiseres situasjonen, og eleven stimuleres til å utvikle ideene videre. Vanligvis er ikke situasjonene humoristiske, men de er ment å skape diskusjoner og stimulere til naturfaglig tenkning. Grubletegninger er en unik tilnærming til undervisning, læring og vurdering i naturfag.

Grubletegningene har ikke nødvendigvis ett riktig svar. I flere tilfeller blir det eneste fornuftige svaret: «Det er avhengig av ...» Selv tilsynelatende enkle situasjoner kan vise seg å ha flere mulig kompliserende faktorer når de blir gått litt etter i sømmene. Vi tror at det er formålstjenlig for alle elever (og lærere) å innse at naturfaglige problemer sjelden har ett riktig svar.

Grubletegning om brusflaske Grubletegning om brusflaske

 

Utvikling av grubletegninger

Grubletegninger ble først utviklet i 1992 i England av Brenda Keogh og Stuart Naylor under overskriften Concept Cartoons. De så et behov for å finne fram til måter å utfordre læreres tenkning på når de arrangerte etterutdanningskurs. Naturfagsenteret har inngått en kontrakt med utgiveren i England: Millgate House Education Ltd, om oversettelse til norsk og med rettigheter til fri bruk i norske skoler.

Bruk av grubletegninger

Lærere og lærerutdannere kan bruke grubletegninger på mange ulike måter i mange ulike situasjoner.

De vanligste grunnene til å bruke dem er for å:

 • gjøre elevenes forestillinger og forståelse mer eksplisitte
 • utfordre og utvikle elevenes forestillinger og forståelse
 • illustrere alternative synspunkter
 • stimulere til argumentasjon og diskusjoner
 • hjelpe elever til å stille sine egne spørsmål
 • ha et utgangspunkt for å starte undersøkelser
 • fremme deltakelse og forsterke motivasjon
 • anvende naturfaglige forklaringer i dagliglivets situasjoner
 • ha et middel for differensiering
 • fremme språkutvikling og forståelse
 • utvide og forsterke aktiviteter
 • oppsummere et emne
 • gi en aktivitet til hjemmearbeid
 • fremme naturfaglige aktiviteter i det offentlige rom

Grubletegningene er laget for å fremme forståelse. De presenterer alternative synspunkter som kanskje ikke har vært framme i diskusjoner tidligere, og de passer både for lærere og for elever. Lærere og studenter synes de er verdifulle for å forsterke og utvikle deres egen naturfagforståelse, ved blant annet å stille spørsmål som de ikke hadde tenkt at de ville vurdere å tenke over. Derfor vil grubletegninger ikke bare avdekke hverdagsforestillinger og usikkerhet som elever har, men de kan bli brukt som et verktøy for å identifisere egne hverdagsforestillinger. Som et ledd i forberedelsene til undervisningen kan lærere bruke grubletegninger til å tenke gjennom sin egen forståelse.

Grubletegning om snømann. Grubletegning om snømann.

 

Er del av

Grubleteikningar, lågare trinn

Desse grubleteikningane passar best i barne- og ungdomsskulen. Vi har òg grubleteikningar som passar betre i ungdomsskulen og vidaregåande.

Er del av

Grubleteikningar, høgare trinn

Desse grubleteikningane passar først og fremst for ungdomstrinn og vidaregåande opplæring, men mange av dei kan også fint passe på mellomtrinnet. Vi har òg ei oversikt over grubleteikningar som passar betre i barne- og ungdomsskulen.

 

 

  

 

 

 

Er del av