Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • fysikk 1
 • fysikk 2

Kva betyr spenninga til batteriet?

6.7 Har størrelsen på batteriet noe å si_nn

Vis grubleteikninga til elevane. PDF: bokmål | nynorsk

Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. 

Bruk tenk-par-del der kvar enkelt elev først tenker gjennom kven han/ho er mest einig med. La dei så fortelje kvarandre to og to kva dei tenker. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer. La til slutt nokre av elevane fortelje heile klassen kva dei snakka om. 

La elevane jobbe med dette Viten-objektet  for å finne ut kva som skjer når spenninga aukar i modellkretsen. Be dei sjekke om dette stemmer i ein verkeleg krets ved å måle straumen med eit amperemeter når dei endrar spenninga. 

Be elevane undersøke ulike reklamar for 6 V-batteri for å finne ut kva som er forskjellig hos dei ulike typane. 

Forklar til elevane: I eksempelet i grubleteikninga produserer lommelykta rett mengde lys med eit 3 V-batteri. Eit 6 V-batteri produserer dobbelt så mykje straum som eit 3 V-batteri, så da vil lommelykta lyse sterkare og tråden i pæra kan smelte. Å bruke feil spenning kan øydelegge det elektriske utstyret fordi straumen blir større. Den fysiske størrelsen på batteriet seier ingenting om kor mykje spenning det gir, så eit 6 V-batteri vil ikkje nødvendigvis vere dobbelt så stort som eit 3 V-batterim, og det vil ikkje vare dobbelt så lenge. I ein krets med eit 6 V-batteri kan dobbelt så mange lyspærer lyse slik dei vanlegvis lyser med eit 3 V-batteri. To lyspærer kopla i serie treng dobbelt så mykje spenning som ei lyspære aleine for å få like stor straum gjennom.

Spør: Kvifor trur de at det er så mange ulike typar batteri? Be elevane lage ei liste over kva produsentar treng å tenke gjennom for å avgjere kva for eit batteri dei vil bruke til eit apparat.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Energi for framtiden
   • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Energi for framtiden
   • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser