Diskusjonsoppgave

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Romferje

Kva skjer om ei romferje går tom for drivstoff? Diskuter utsegnene i grubleteikninga og finn ut kva du meiner.

Faglig forklaring

På jorda blir gjenstandar i bevegelse bremsa opp av friksjon, blant anna luftmotstand. Luftmotstanden blir påverka av blant anna overflatearealet til gjenstanden. Luftmotstanden aukar når farten til gjenstanden aukar. Dersom farten er høg, er altså luftmotstanden større enn når farten er låg.

Mellom planetane ute i verdsrommet er det praktisk talt tomt rom og derfor verkar det ingen friksjon på gjenstandar her, bare (svake) gravitasjonskrefter frå planetane og sola. Ein rakett som er uendeleg langt vekk frå alle planetar og stjerner i verdsrommet, vil verken bli påverka av luftmotstand eller gravitasjon. Han vil derfor fortsette den rettlinja bevegelsen med konstant fart. 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
      • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon