Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • biologi 1
 • biologi 2

Kva er innhaldet i energidrikkar?

Er det lurt å drikke energidrikkar?

 

1.17 High energy drinks NN

Vis grubleteikninga til elevane. PDF: bokmål nynorsk

Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. 

Bruk  tenk-par-del  der kvar enkelt elev først tenker gjennom kven han/ho er mest einig med. La dei så fortelje kvarandre to og to kva dei tenker. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer. La til slutt nokre av elevane fortelje heile klassen kva dei snakka om. 

Del ut nokre ulike typer energidrikkflasker til smågrupper av elevar. Be dei sjå på oversikta over ingrediensane. Be dei diskutere kva den enkelte ingrediensen gjer og bruke Internett for å finne ut om dei har skadelege verknadar. Be dei finne ut kor mykje av kroppens daglege energibehov flaska inneheld. Spør: Kor mange flasker treng du for å dekke kroppens daglege energibehov? Kva kan skje med ein som drikk mange energidrikkar, men som ikkje trenar mykje?

Be elevane lage ei tofarga plakat for å vise moglege fordelar og ulemper med energidrikkar. 

Faglig forklaring

Idrettsfolk treng å få nok energi for å yte bra. Cellene våre får energi ved å sette saman glukose og oksygen, og jo raskare cellene våre kan gjere det, jo meir energi får vi. Å ta inn meir glukose og puste raskare hjelper muskelcellene våre til å få energi raskare. Energidrikkar inneheld vanlegvis glukose, men ikkje alltid. Dei inneheld nesten alltid stimulerande stoff som koffein. Stimulerande stoff gjer at kroppen tilsynelatande har meir energi. Glukose treng ikkje bli spalta, så det kan brukast med ein gong. Stivelse og feitt er også gode energikjelder, men det tar lenger tid for oss å fordøye desse. Energidrikkar er moderne, men dei er ikkje nødvendige for eit balansert kosthald. Å innta energidrikkar utan å vere veldig fysisk aktiv vil sannsynlegvis gjere folk overvektige, og det å drikke store mengder kan gi helseproblem på grunn av dei stimulerande stoffa. 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • Vg1 SF
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM761)
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM760)
  • Vg1 BA
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM703)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM704)
  • Vg1 EL
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM710)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftperspektiv (KM711)
  • Vg1 FD
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM726)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM727)
  • Vg1 HS
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM687)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM680)
  • Vg1 IM
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM754)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM755)
  • Vg1 NA
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM684)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM685)
  • Vg1 DT
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM747)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM748)
  • Vg1 RM
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM691)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM692)
  • Vg1 SR
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM740)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM738)
  • Vg1 TP
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM719)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM720)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Materialer og utstyr

energidrikkflasker

Læremiddel

Nettressurser