Hopp til hovedinnhold

Grubletegninger

Grubletegninger er tegninger som tar opp synspunkter på naturfaglige problemstillinger fra dagliglivet.

Ved å synliggjøre måter å betrakte gitte situasjoner på problematiseres situasjonen, og eleven stimuleres til å utvikle ideene videre. Vanligvis er ikke situasjonene humoristiske, men de er ment å skape diskusjoner og stimulere til naturfaglig tenkning. Grubletegninger er en unik tilnærming til undervisning, læring og vurdering i naturfag.

Grubletegningene har ikke nødvendigvis ett riktig svar. I flere tilfeller blir det eneste fornuftige svaret: «Det er avhengig av ...» Selv tilsynelatende enkle situasjoner kan vise seg å ha flere mulig kompliserende faktorer når de blir gått litt etter i sømmene. Vi tror at det er formålstjenlig for alle elever (og lærere) å innse at naturfaglige problemer sjelden har ett riktig svar.

Grubletegning om brusflaske Grubletegning om brusflaske

 

Utvikling av grubletegninger

Grubletegninger ble først utviklet i 1992 i England av Brenda Keogh og Stuart Naylor under overskriften Concept Cartoons. De så et behov for å finne fram til måter å utfordre læreres tenkning på når de arrangerte etterutdanningskurs. Naturfagsenteret har inngått en kontrakt med utgiveren i England: Millgate House Education Ltd, om oversettelse til norsk og med rettigheter til fri bruk i norske skoler.