Hopp til hovedinnhold

Grubleoppgåver i fysikk

Grubleoppgåvene i fysikk er utvikla av Paul Hewitt under overskrifta «Next time question» for å fremme forståinga av klassisk fysikk og stimulere til refleksjon.

Grubleoppgaver_15QA Grubleoppgåvene er best tilpassa vidaregåande skule programfag Fysikk 1, men kan også fungere som tilpassa opplæring for sterke elevar på ungdomstrinnet.

Oppgåvene eignar seg godt som ei forsterking av ein aktivitet eller som ei oppsummering av eit emne. Dei kan med fordel vere heimearbeid.

Under er ei oversikt over nokre av grubleoppgåvene til Paul Hewitt som er omsette til norsk. I lenka til høgre finn du fleire av grubleoppgåvene på engelsk.