Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Spiralbane

Når eit hagl som blir skote inn i spiralrøret kjem ut av spiralen, kva for ei bane vil det følgje? (sjå bort frå gravitasjonen)

 

Grubleoppgave om Newtons lover: Spiralbane

Faglig forklaring

Svar: B

Så lenge haglet er i det spiralforma røyret, blir det tvinga til å følgje denne kurva. Når haglet kjem ut av spiralen, er det ingen krefter som påverkar det, og det vil derfor (i tråd med tregleikslova) følgje ei rettlinja bane… B!

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover

Vedlegg