Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • fysikk 1

Spiralbane

Når eit hagl som blir skote inn i spiralrøret kjem ut av spiralen, kva for ei bane vil det følgje? (sjå bort frå gravitasjonen)

 

Grubleoppgave om Newtons lover: Spiralbane

Faglig forklaring

Svar: B

Så lenge haglet er i det spiralforma røyret, blir det tvinga til å følgje denne kurva. Når haglet kjem ut av spiralen, er det ingen krefter som påverkar det, og det vil derfor (i tråd med tregleikslova) følgje ei rettlinja bane… B!

Vedlegg