Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 2

Relativitet og alder

Ein astronaut blir 3 år eldre når ho reiser med ein fart på 99 % av lysfarten til stjerna Procyon og tilbake. Romfartspersonalet som ønskjer ho velkommen tilbake frå reisa er da

a)  mindre enn tre år eldre.

b)  akkurat 3 år eldre.

c)  meir enn tre år eldre.

Relativitet

Faglig forklaring

Svar: c) meir enn tre år eldre.

Dei tre åra som astronauten opplevde at reisa tok, er mykje mindre enn tida ved å vere heime. Heime eldast ho meir enn tre år – 21,2 år for å vere nøyaktig.

Relativitet – svar – formel

Relativitet – svar

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 2
    • Moderne fysikk
      • gjøre rede for postulatene som er grunnlag for den spesielle relativitetsteorien, drøfte kvalitativt noen av konsekvensene av denne teorien for tid, bevegelsesmengde og energi, og gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien

Vedlegg