Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Stopplengde

Grubleoppgave om Newtons lover: Stopplengde 1

Vesle Lars glir nedover ein iset grasbakke i ei eske av papp og sklir til ei stopplinje på den flate delen av bakken. Dersom vennen til Lars også set seg i eska slik at massen blir dobbelt så stor, og dei startar frå same høgde i bakken, vil avstanden som eska glir bortover den flate delen bli:

a)      mindre

b)      den same

c)      dobbelt så lang

d)      fire gonger såg lang

e)      ingen av forslaga over

Faglig forklaring

Svar: b) den same

Dobbelt så stor masse tyder dobbelt så stor normalkraft og derfor dobbelt så stor friksjon, både i skråbakken og på flata. I skråbakken med både tyngd og friksjon proporsjonale med massen, vil akselerasjonen bli den same og farten den same i bunnen av skråbakken. Sidan farten er den same i bunnen av bakken og med friksjonen proporsjonal med massen, blir akselerasjonen (negativ) og stoppavstanden den same.

Grubleoppgave om Newtons lover: Stopplengde 2

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover

Vedlegg