Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • fysikk 1

Byt lamper

bytt lamper 1 Når lampene til venstre blir kopla saman, lyser lampe A sterkare enn lampe B. Dersom lampene byter plass i kretsen, vil

  •     lampe A framleis lyse sterkast
  •     lampe B vil lyse sterkast
  •     det blir ikkje noka endring

 

Faglig forklaring

Lampene er kopla i serie, slik at den same straumen går gjennom dei. Forskjellig lysstyrke indikerer ulik resistans i lampene. Lampe A lyser ikkje sterkast fordi ho «ligg fyrst i kretsen» for straumen frå batteriet. Det har med andre ord ingen ting å seie korleis dei to lampene er plasserte i kretsen.


bytt lamper 2