Diskusjonsoppgave

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • fysikk 1

Byt lamper

bytt lamper 1 Når lampene til venstre blir kopla saman, lyser lampe A sterkare enn lampe B. Dersom lampene byter plass i kretsen, vil

 •     lampe A framleis lyse sterkast
 •     lampe B vil lyse sterkast
 •     det blir ikkje noka endring

 

Faglig forklaring

Lampene er kopla i serie, slik at den same straumen går gjennom dei. Forskjellig lysstyrke indikerer ulik resistans i lampene. Lampe A lyser ikkje sterkast fordi ho «ligg fyrst i kretsen» for straumen frå batteriet. Det har med andre ord ingen ting å seie korleis dei to lampene er plasserte i kretsen.


bytt lamper 2

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser