Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • fysikk 1

Sjå under vatn

  Grubleoppgave om lysbrytning: se under vann 1  

Ein person som ser klarare under vatn enn i luft utan briller, er

a)      Nærsynt

b)      Langsynt

c)      Ingen av delane

Faglig forklaring

Svar: a) Nærsynt

Lysfarten i vatn er mindre enn i luft, slik at fartsendringa er mindre når lys går frå vatn til auget ditt. Lysbrytninga blir mindre. Det gjer at folk blir meir langsynt under vatn som er ein fordel dersom du er nærsynt. Dersom du er veldig nærsynt, kan det hende at biletet fell på retina, og du vil kunne sjå like klart under vatn som ein person med normalt syn som bruker ei dykkarmaske.

Grubleoppgave om lysbrytning: se under vann 2