Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Dobbel koking

Plasser eit glas med vatn i ei gryte med vatn, slik at botnen til glaset ikkje er i kontakt med grytebotnen. Sett gryta på ei varm kokeplate. Då vil vatnet i gryta etter kvart begynne å koke, men vatnet i glaset vil ikkje koke. Kvifor?

Grubleoppgave om faseforandringer: dobbel koking 1

Faglig forklaring

Temperaturen til kokeplata er vanlegvis mykje høgare enn 100oC, noko som får vatnet i gryta til å koke. Men når vatnet i glaset, som er isolert frå kokeplata, når 100oC, vil ikkje ytterlegare oppvarming føre til auka temperatur i vatnet i glaset, fordi det er i termisk likevekt med det kokande vatnet til omgivnadene på 100oC. Utan ekstra oppvarming, held vatnet i glaset fram med å vere 100oC utan å koke.


Grubleoppgave om faseforandringer: dobbel koking 2