Hopp til hovedinnhold

Om naturfag.no

naturfag.no har som mål å vere ein viktig ressursstad for lærarar i naturfag og å skape interesse og entusiasme for metodisk fornying.

Målgruppene for nettstaden er lærarar i grunnskule og vidaregåande skule og lærarutdannarar som underviser i naturfag. Her finn du blant anna undervisningsopplegg, forsøk, animasjonar, metodiske artiklar og informasjon om utstyr og sikkerheiten ved laboratoriearbeid.

naturfag.no er ei teneste frå Naturfagsenteret.

Ansvarlig redaktør: Merethe Frøyland, leiar ved Naturfagsenteret

Kontakt oss:

post@naturfag.no

Postadresse: Naturfagsenteret, Pb. 1106 Blindern, 0317 Oslo

Tlf: 22 85 53 37 / 22 85 79 39