Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Bobler i vatn

Vatn med luftbobler strøymer gjennom eit røyr som blir trongare.
I det tronge området vil vatnet få større fart og boblene

Grubleoppgave om gasser: bobler i vann

Faglig forklaring

Svar: a) blir større

Når vatnet får større fart, minkar trykket i vatnet i tråd med Bernoullis prinsipp. Då pressar ikkje vatnet så mykje på boblene, og boblene vil bli større, slik at vasstrykket og lufttrykket inni boblene blir utlikna. Dersom vatnet strøymer vidare inn i eit tjukkare røyr, vil farten minke, trykket aukar, og boblene blir mindre.