Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Magnetiske krefter

Grubleoppgave om magnetisme: Magnetiske krefter 1

Samanlikna med den store krafta som ein sterk magnet trekkjer på ein jernstift, så er krafta som verkar på magneten frå jernstiften

a)      relativt liten

b)      like stor

Faglig forklaring

Svar: b) like stor

Dei to kreftene mellom jernstiften og magneten er ein gjensidig vekselverknad og begge har lik verdi og motsett retning, i tråd med Newtons 3. lov.

Grubleoppgave om magnetisme: Magnetiske krefter 2