Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Cabriole-tak

Du køyrer ein bil med samanleggbart tak og vindauga lukka. Du legg merkje til at taket bular litt meir oppover enn når du står i ro. For å kunne forklare dette interessante fenomenet, vil du bruke

a)      Bernoullis prinsipp

b)      Newtons lover

c)      Begge 

Grubleoppgave om gasser: cabriole 1

Faglig forklaring

Svar: a) Bernoullis prinsipp

Ei væske aukar farten når den strøymer inn i eit meir avgrensa område. Bilen din vil på ein eller annan måte hjelpe til med at lufta som strøymer forbi, flytter seg i eit meir avgrensa område. Lufta som strøymer over taket, får større fart. Kva hender med trykket i ei væske som aukar farten? Bernoullis prinsipp gir svaret: Trykket minkar. Redusert atmosfærisk trykk på taket og ikkje noka endring i trykket inni bilen, fører til at trykkforskjellen får taket til å bule litt meir oppover. Hurra for Bernoulli!

Grubleoppgave om gasser: cabriole 2