Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1

Er det å forkaste ein idé ein svakhet?

  Er å forkaste en idè en svakhet?  

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk ved vitenskapelig metode i fysikk