Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Slepp lyset gjennom?

Grubleoppgave om lysets egenskaper: Slipper lyset gjennom 1


Tre sett med polaroidfilter, som blir lagt over kvarandre, visast på figuren over. I kvart sett dannar polarisasjonsaksen til to av filtera 90o med kvarandre og det tredje filteret dannar 45o med dei to andre. Kva for sett vil la lys passere der dei tre filtera overlappar?

Faglig forklaring

Berre settet B lèt lys passere der alle filtera overlappar, fordi polarisasjonsaksen til kvart filter ikkje er 90o til filteret som ligg nærmast.

Grubleoppgave om lysets egenskaper: Slipper lyset gjennom 2

Vektordiagrammet viser at halvparten av lyset passerer det fyrste filteret, vist med den vertikale vektoren, og 0,707 av dette lyset passerer det andre filteret, fordi vinkelen er 45o (og ikkje 90o!),  og i neste omgang passerer 0,707 av lyset det tredje filteret. I settet A blir alt lyset blokkert av dei to bakerste filtera der aksen dannar 90o. På same måte er det med dei to fremste filtera i settet C.