Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Kva viser fjørvekta?

Grubleoppgave om Newtons 3. lov: Hva viser fjærvekta 1

Viser avlesningen på fjørvekta 100 N, 200 N eller 0 N?

Faglig forklaring

Svar: 100 N

Sjølv om nettokrafta på heile systemet er null (sidan det ikkje er nokon akselerasjon), vil avlesinga vise 100 N som er krafta på fjøra. Legg merke til at fjørkrafta er 100 N i alle situasjonane under.

 

Grubleoppgave om Newtons 3. lov: Hva viser fjærvekta 2