Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1

Fart og akselerasjon

Etter kvart som ho fell fortare og fortare gjennom lufta, vil akselerasjonen hennar..

1)    auke
2)    minke
3)    vere konstant  Grubleoppgaver_NL6QA  

Faglig forklaring

Akselerasjonen minkar, fordi summen av kreftene på ho minkar. Summen av kreftene er tyngda hennar minus luftmotstanden, og sidan luftmotstanden aukar med farten, vil summen av kreftene på ho minke og dermed også akselerasjonen.

Etter Newtons 2. lov er:
a = F / m = (mg - R) / m

der mg er tyngda hennar og R er luftmotstanden.

Legg merke til at dersom ho fell raskt nok, slik at R = mg, vil
a = 0. Då vil ho falle med konstant fart, det vil seie ingen akselerasjon.

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover