Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • fysikk 1

Fart og akselerasjon

Etter kvart som ho fell fortare og fortare gjennom lufta, vil akselerasjonen hennar..

1)    auke
2)    minke
3)    vere konstant  Grubleoppgaver_NL6QA  

Faglig forklaring

Akselerasjonen minkar, fordi summen av kreftene på ho minkar. Summen av kreftene er tyngda hennar minus luftmotstanden, og sidan luftmotstanden aukar med farten, vil summen av kreftene på ho minke og dermed også akselerasjonen.

Etter Newtons 2. lov er:
a = F / m = (mg - R) / m

der mg er tyngda hennar og R er luftmotstanden.

Legg merke til at dersom ho fell raskt nok, slik at R = mg, vil
a = 0. Då vil ho falle med konstant fart, det vil seie ingen akselerasjon.