Diskusjonsoppgave

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • kjemi 2

Kva for eit lys sloknar fyrst?

Eit kort og eit langt stearinlys brenn nede i ei ope glaskrukke som vist på figuren. Kva for eit lys vil slokne først dersom vi lukkar igjen krukka?

a)      det korte lyset

b)      det lange lyset

c)      50 -50, det er tilfeldig

Grubleoppgave om gasser: Hvilket lys slukker først 1

Faglig forklaring

Svar: b) det lange lyset

Det lange lyset vil slokne først. Kvifor? Fordi stearinlys som brenn brukar oksygen og dannar hovudsakleg karbondioksid. Du vil kanskje hevde at karbondioksid som har større massetettleik, vil leggje seg på botnen av krukka og slokne det korte lyset. Det ville vere tilfellet dersom gassen ikkje hadde vore så varm. Den varmare gassen får ein lågare massetettleik, og gassen stig og slokner det lengste lyset først.

Grubleoppgave om gasser: Hvilket lys slukker først 2

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 2
  • Redoksreaksjoner
   • gjøre forsøk med forbrenningsreaksjoner og forklare hva som skjer