Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1

Spegelbilete av spegelbilete

Ho står 1 meter framfor ein kommodespegel og ser på blomen i håret sitt i eit lite handheldt spegel som ho held ½ meter bak hovudet.

Kor langt bak kommodespegelen ser ho biletet av blomen?

 

speilbilde av speilbilde 1

Faglig forklaring

Svar: 2 meter

2 meter bak kommodespegelen. Kvifor? Fordi biletet av blomen i den handhaldne spegelen ligg like lang bak det vesle spegelen som blomen ligg framfor: ½ meter.

Det vil seie at biletet av blomen vil liggje 1 m + ½ m + ½ m framfor kommodespegelen. Biletet av blomen i kommodespegelen vil liggje akkurat like langt bak denne spegelen: 2 meter.

 

speilbilde av speilbilde 2

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings- og interferensfenomener