Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Oppdrift i luft

  Grubleoppgave om gasser: Oppdrift i luft 1  

Når det er luft tilstades inni glasklokka, balanserer den vesle jernballen og den store plastballen kvarandre. Dersom vi pumpar ut lufta frå glasklokka, vil den store plastballen

a)      stige

b)      søkke

c)      vere i same posisjon

Faglig forklaring

Svar: b) søkke

Før vi pumpar ut lufta, vil kreftene som verkar på dei to ballane vere tyngda, krafta frå vektstonga og oppdrifta som skuldast lufta i omgivnadene. Ved å pumpe ut lufta, fjernar vi oppdrifta på kvar ball. Sidan oppdrifta tilsvarer vekta av fortrengt luftmengde, vil den største ballen ha den største oppdrifta. Dermed søkk den store ballen når oppdrifta blir borte.

Grubleoppgave om gasser: Oppdrift i luft 2