Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Det skeive tårnet i Pisa

Grubleoppgave om Newtons lover: Det skjeve tårn i Pisa 1

Galileo blir sagt å vere den første som identifiserte omgrepet tregleik og den første som utvikla omgrepet akselerasjon. Og som andre - han diskuterte krefter. Men han knytta ikkje saman desse tankane. Kva for ein av Newtons lover lagar denne samanhengen som Galileo mangla?

a)      Newtons første lov

b)      Newtons andre lov

c)       Newtons tredje lov

d)      Gravitasjonsloven

Faglig forklaring

Newtons andre lov, nemleg a = F/m, knyter saman omgrepa akselerasjon, kraft og målet for tregleik, masse. Legg merkje til at akselerasjon ved fritt fall er uavhengig av massen.

Grubleoppgave om Newtons lover: Det skjeve tårn i Pisa 2