Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Jamdøgn

Haust og vår har vi jamdøgn som vendepunkt for jordas årstider. Da er natt og dag like lange på alle stader på jorda. Men når dette hender, akkurat på desse spesielle tidspunkta, vil dagen vere litt lengre enn natta. Kvifor?

Jamdøgn

Faglig forklaring

Dersom vi hadde budd på ein planet utan atmosfære, ville dag og natt ha vore like lange ved jamdøgn. Men fordi atmosfæren bryt lyset, vil sola stå opp nokre få minutt før vi ville sett ho dersom det ikkje hadde vore nokon atmosfære. Ved solnedgang vil lysbrytinga føre til enda nokre få ekstra minutt med lys.

Jamdøgn_2

  Jamdøgn_snakkeboble

Vedlegg