Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Oppdrift i luft 2


Grubleoppgave om gasser: Oppdrift i luft 2 1  

Ein palle med trematerialar og ei jernblokk veg begge 1 tonn på ei vekt. For å vere heilt nøyaktig: kven av desse har størst masse?

Grubleoppgave om gasser: Oppdrift i luft 2 2

 

Faglig forklaring

Pallen med trematerialar har størst masse.

Kvifor? Fordi avlesinga på vekta viser massen minus oppdrifta i lufta. Trematerialane har større volum og fortrengjer derfor meir luft. Derfor har trematerialane større oppdrift i lufta. Då må massen vere større enn massen til jernblokka for at avlesinga på vekta skal bli den same.

Grubleoppgave om gasser: Oppdrift i luft 2 3