Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • fysikk 2

Magnet eller ikkje-magnet?

Grubleoppgave om magnetisme: Magnet eller ikke magnet 1

Desse to jernstavane ser heilt like ut, men berre ein av dei er ein magnet.

Korleis kan du finne ut kva for ein som er ein magnet berre ved å utforske påverknaden deira på kvarandre?

Faglig forklaring

Grubleoppgave om magnetisme: Magnet eller ikke magnet 2

Lag ein T av dei to jernstavane. Magneten vil hengje fast i den andre jernstaven overalt. Korleis avgjer vi kva som er kva? Berre magneten vil hengje fast i ikkje-magneten når han blir halden mot midtpunktet på ikkje-magneten.