Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • vg1
  • fysikk 1

Fisjon av U-235

Fisjon av U-235

Faglig forklaring

Dersom uran fisjonerer til to identiske grunnstoff, blir atomnummeret deira halvert, det vil seie halvparten av 92, eller 46. Det er grunnstoffet palladium.

Dersom U-235 fisjonerer til strontium-90 og xenon-138, blir det frigjort 8 nøytron, i følgje reaksjonen:

Fisjon av U-235 - likning

 

(I dei fleste reaksjonar blir det frigjort mykje færre nøytron per fisjonsreaksjon enn 8.)