Diskusjonsoppgave

Passer for

 • vg1
 • fysikk 1

Fisjon av U-235

Faglig forklaring

Dersom uran fisjonerer til to identiske grunnstoff, blir atomnummeret deira halvert, det vil seie halvparten av 92, eller 46. Det er grunnstoffet palladium.

Dersom U-235 fisjonerer til strontium-90 og xenon-138, blir det frigjort 8 nøytron, i følgje reaksjonen:

Fisjon av U-235 - likning

 

(I dei fleste reaksjonar blir det frigjort mykje færre nøytron per fisjonsreaksjon enn 8.)

 

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Moderne fysikk
   • bruke bevaringslover til å beskrive fisjons- og fusjonsprosesser og beregne frigjort energi i slike prosesser