Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Snorkraft

Grubleoppgave om Newtons lover: Snorkraft 1

To lodd A og B heng i to identiske strikkar som er forbunde med kvarandre gjennom ei snor over ei trinse. Trinsa er friksjonsfri og massen er neglisjerbar. Strekkrafta er større i strikken som er knytt til

a) loddet A

b) loddet B

c) Begge strekkreftene er like

Faglig forklaring

c) Begge strekkreftene er like

Strekkreftene som strekkjer strikkane er lik snorkrafta. Han er like stor i begge endar av snora i tråd med Newtons tredje lov.

 

Grubleoppgave om Newtons lover: Snorkraft 2

Vedlegg