Naturfag 1/21

Nytt Naturfag! (27.01.2021)

Et nytt nummer av Naturfag er publisert. Utgangspunktet for dette nummeret er kjerneelementet jorda og livet på jorda – med tett kobling til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling

Det er opprettet et nytt abonnementssystem, hvor også tidligere abonnenter må registrere seg. Før hver utsending må riktig adresse bekreftes. Registrer ditt abonnement på naturfagsenteret.no/abonnement 

Naturfagkonferansen 2020

Naturfagkonferansen 2020 skjer digitalt ( 9.09.2020)

Naturfagsenteret går nye veier og gjennomfører Naturfagkonferansen digitalt i år. Den blir gjennomført fra 12. oktober til 15. oktober på Zoom. Meld deg på!

Klima endring intro uten sort kant

Bærekraftig kosthold – nytt undervisningsopplegg på videregående (11.08.2020)

Tre unge fagarbeidere har ulike problemer med kosthold og livsstil. Elevene skal gi kost- og livsstilsråd.

bakterie

Bakterier – nytt undervisningsopplegg for videregående (12.06.2020)

Elevene blir satt i rollen som legeteam og fårpresentert en sykdomshistorie. Oppdraget er å stille diagnose og foreslå behandling. Underveis lærer de om kroppens immunsystem og hvordan man kan unngå smittsomme sykdommer.

Kalle på tur

Kroppen som system – nytt undervisningsopplegg for 5.–7.trinn (12.06.2020)

Hvor blir det av maten vi spiser? Gjennom fortellingen om Kalle møter elevene mange skapninger som viser noe viktig om det som skjer i kroppen når vi spiser. Elevene skal bruke fortellingen til å forstå hvordan kroppens systemer henger sammen.

Nyhetsarkiv

.