by urbanisering

Undervisningsopplegget Livsløpsanalyse for Vg1 ( 3.01.2022)

I dette opplegget, som før het Bærekraftige produktvalg, trer elevane inn i rolla som innkjøpsansvarleg for ei nyleg oppstarta bedrift med berekraftig profil. Dei skal velje eit produkt til bedrifta og må undersøke livsløpet til ulike produkt og vurdere produkta i eit berekraftperspektiv.

Radioaktivitet

Nytt Viten-program: Radioaktivitet for Vg1 ( 3.01.2022)

Ein ny versjon av eit av dei mest populære Viten-programma gjennom tidene, er no lansert! Hausten 2006 vart den tidlegare KGB-spionen Litvinenko forgifta i London. La elevane finne ut kva slags stoff han vart forgifta av og vurdere helseeffektar av stråling.

nøkkelbegreper i utforskende arbeid

Nøkkelbegreper i utforskende arbeid ( 3.01.2022)

En kortfattet og praksisnær bok som gir oversikt over sentrale begreper knyttet til utforskende arbeid og hvordan man kan jobbe systematisk med nøkkelbegrepene i klasserommet. Boka er skrevet av Berit S. Haug og Sonja M. Mork ved Naturfagsenteret og bygger på forskning og praksiseksempler fra norske naturfagklasserom.

Naturfag 2/21: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Nytt Naturfag (10.09.2021)

Her er nytt Naturfag om kjerneelementet naturvitskapelege praksisar og tenkemåtar. 

Naturfagkonferansen 2021 listebilde

Naturfagkonferansen 2021 er avlyst ( 8.09.2021)

Naturfagkonferansen 2021 blir dessverre avlyst. I stedet for å gjennomføre konferansen digitalt på én dag, gjennomfører vi ulike webinarer utover høsten.

Nyhetsarkiv

.