Forside

naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

vgg elev kjemiske endringer 4x3

Utforskande undervisningsopplegg

Utforskande undervisning handlar om å få elevane til å undre seg, reflektere, sette ord på eigne tankar, lese for å finne svar og gjere praktiske undersøkingar.

Forstørrelsesglass 4x3

Finn lærings­ressursar

søkesida finn du læringsressursar ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. Vi har også lister over nettstader, bøker osv.

Temasider 4x3

Temasider

Undervisningsopplegg, nettstader, artiklar osv. Ressursoversikta kan du filtrere på trinn.

Naturfag 2/17

Nyaste Naturfag

Haustnummeret av Naturfag har språk og kommunikasjon som tema.

Elever bygger bro

Valgfagene på ungdomstrinnet

Valgfagsider laget av Naturfagsenteret og de andre nasjonale sentrene. 

Grunnleggende ferdigheter 8x5

Grunnleggende ferdigheter

Om å lese, skrive og samtale – og bruke regning og digitale verktøy i naturfag.

Grubletegning thumbnail stor

Grubleteikningar

Teikningane tek opp synspunkt på naturfaglege problemstillingar frå dagliglivet til diskusjon.

pulver opp i flammer

Interessevekkere

Korte aktiviteter som kan brukes i oppstarten av et emne for å vekke undring og interesse.

Realfagsløyper og undervisning

Nå er Realfagsløyper her! (14.05.2018)

Realfagsløyper er ressursar som skal gi realfaga eit løft i skole og barnehage.

Elever i klasserom

Fagfornyelsen – Naturfagsenterets høringsuttalelse ( 7.05.2018)

Arbeidet med å fornye læreplanene går sin gang, og 17. april var frist for å sende inn høringsuttalelsen om de foreslåtte kjerneelementene til Utdanningsdirektoratet.

Realfagsløyper logo kvadrat

Snart kommer Realfagsløyper ( 6.03.2018)

Realfagsløyper er ressurser som bidrar til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk.

Blakstad skole, 6. trinn

Magiske øyeblikk med realfag (21.02.2018)

Fredag 16. februar var en stor dag for 6. trinn på Blakstad skole! Da fikk elevene utdelt fagbrev for modellhus-elektrikere av rektor på skolen.

Deltakerkonferansen 9.februar 2018

– Gi barn og unge følelsen av at vi kan bidra! (14.02.2018)

Fredag 9. februar arrangerte Den naturlige skolesekken (DNS) deltakerkonferanse og nesten 400 lærere, skoleledere og eksterne aktører var tilstede i det største auditoriet i Georg Sverdrups hus på UiO.

Nyhetsarkiv

.