Forside

naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

vgg elev kjemiske endringer 4x3

Utforskande undervisningsopplegg

Utforskande undervisning handlar om å få elevane til å undre seg, reflektere, sette ord på eigne tankar, lese for å finne svar og gjere praktiske undersøkingar.

Forstørrelsesglass 4x3

Finn lærings­ressursar

søkesida finn du læringsressursar ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. Vi har også lister over nettstader, bøker osv.

Temasider 4x3

Temasider

Undervisningsopplegg, nettstader, artiklar osv. Ressursoversikta kan du filtrere på trinn.

Naturfagkonferansen 2017 8x5

Naturfagkonferansen 2017

Naturfagkonferansen 2017 vert 19. oktober, med kreativitet og utforskande undervisning som tema.

Elever bygger bro

Valgfagene på ungdomstrinnet

Valgfagsider laget av Naturfagsenteret og de andre nasjonale sentrene. 

Grunnleggende ferdigheter 8x5

Grunnleggende ferdigheter

Om å lese, skrive og samtale – og bruke regning og digitale verktøy i naturfag.

Grubletegning thumbnail stor

Grubleteikningar

Teikningane tek opp synspunkt på naturfaglege problemstillingar frå dagliglivet til diskusjon.

pulver opp i flammer

Interessevekkere

Korte aktiviteter som kan brukes i oppstarten av et emne for å vekke undring og interesse.

9rogn-og-rogn

DEBATT: Bedre undervisning i naturfag (16.10.2017)

Siden 2003 har alle regjeringer, uavhengig av fargesjattering, satset på realfag i skolen. Naturfagsenteret er et av tiltakene for å bedre naturfagundervisningen.

Udir

Høringsuttalelser om kjerneelementer i naturfag (28.09.2017)

Første høringsrunde om kjerneelementer i de nye læreplanene er over. Udir har publisert alle innkomne uttalelser på sine nettsider, men det er ikke enkelt å sortere ut de som gjelder naturfag. Vi har gjort det for deg.

Merethe Frøyland

KRONIKK: Hæ? Om naturfag og kreativitet (18.09.2017)

Realfag og kreativitet blir gjerne framstilt som motpoler, men realfagene er også kreative fag, skriver Merethe Frøyland i denne kronikken.

Brytar på 8x5

Nytt utforskande undervisningsopplegg om elektrisitet ( 1.09.2017)

I dette opplegget skal elevane ta fagbrev som modellhuselektrikarar. Opplegget er utvikla for 5.7. trinn.

Naturfagkonferansen 2017

Påmeldinga til Naturfagkonferansen er opna (24.08.2017)

Temaa for Naturfagkonferansen 2017 er Kreativitet og utforskande naturfag.

Nyhetsarkiv

.

Naturfag i media

Nyhetsoppslag relatert til naturfag i norsk presse.