Hopp til hovedinnhold
Naturfag 2/22: Tverrfaglige tema

Nytt Naturfag! (16.12.2022)

Eit nytt nummer av Naturfag er publisert. I dette nummeret ser vi på samanhengen mellom dei tre tverrfaglege temaa i LK20 og korleis naturfag kan vere eit nyttig fag i tverrfagleg undervisning om aktuelle samfunnsutfordringar.

CheSSE kvadratisk

Ny nettressurs om kjemikaliesikkerhet i naturfag- og kjemiundervisning ( 1.12.2022)

Kjemikaliesikkerhet er utfordrende for mange skoler. Lærere og rektorer har ulik bakgrunn og erfaring på området. På chesse.org/no får naturfag- og kjemilærere, skoleledere og lærerutdannere kortfattet, oppdatert informasjon og mange nyttige verktøy og maler.

Spiss 2013

Ny utgåve av Spiss (16.05.2022)

Spiss gjer det mogleg for elevar i naturfaga å publisere eigne forskningsartiklar med fagfellevurdering frå elevar ved andre skolar. Tolv forskningsartiklar er no publisert i årets utgåve. Les blant anna om placeboeffekt av energidrikk, hygienekontroll og handteringa av koronapandemien i Noreg.

Naturfag 1/22: Teknologi

Nytt Naturfag! (28.04.2022)

Et nytt nummer av Naturfag er publisert. Utgangspunktet for dette nummeret er kjerneelementet teknologi. Les mer om Skaperskolen, programmering og kreativitet.

nøkkelbegreper i utforskende arbeid

Nøkkelbegreper i utforskende arbeid ( 3.01.2022)

En kortfattet og praksisnær bok som gir oversikt over sentrale begreper knyttet til utforskende arbeid og hvordan man kan jobbe systematisk med nøkkelbegrepene i klasserommet. Boka er skrevet av Berit S. Haug og Sonja M. Mork ved Naturfagsenteret og bygger på forskning og praksiseksempler fra norske naturfagklasserom.

Nyhetsarkiv

.