Hopp til hovedinnhold
naturfagsenterets påskelabyrint listebilde

Naturfagsenterets påskelabyrint (20.03.2023)

For dei som vil ha ein morosam naturfagtime inn mot påska, har vi laga påskelabyrinten «Frå pol til pol i seks etappar» der elevane får trent på informasjonssøk. Her er alle hjelpemiddel tillatne, også ChatGTP. PS! Kan også brukast i lærarkollegiet!

CheSSE kvadratisk

Konferanse om kjemikaliesikkerhet i naturfag og kjemi (18.03.2023)

ERASMUS+ prosjektet Chemical Safety in Science Education avsluttes med en konferanse i Helsinki 7.–9. juni 2023. Delta på foredrag, diskusjoner og workshops, og bygg nettverk og sosialiser med andre lærere.

Titan ekstra time naturfag

– En time naturfag ekstra i uka hadde gjort enormt ( 6.03.2023)

Rekruttering av realfagslærere og realister nærmer seg et kritisk nivå. Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret, foreslår sammen med to andre forskere, å gi norske elever mer naturfagsundervisning.

Vær, snøleik

Undervisningsopplegg om vêr (30.01.2023)

Korleis er vêret i dag? I dette undervisningsopplegget for 1.–2. trinn skal elevane observere vêret og velje ein uteaktivitet som passar til dette vêret. Inspirert av forteljing og song øver elevane på å måle temperatur og bruke eigne sansar for å formidle korleis vêret er.

Naturfag 2/22: Tverrfaglige tema

Nytt Naturfag! (16.12.2022)

Eit nytt nummer av Naturfag er publisert. I dette nummeret ser vi på samanhengen mellom dei tre tverrfaglege temaa i LK20 og korleis naturfag kan vere eit nyttig fag i tverrfagleg undervisning om aktuelle samfunnsutfordringar.

Nyhetsarkiv

.