Diskusjonsoppgave

Passer for

 • fysikk 1
 • fysikk 2

Er fisjon mogleg?

 

Er fisjon mulig

 

Faglig forklaring

Ja, og han vil krevje energi.

Kjernereaksjonen er mogleg, fordi både ladning og massetall er bevart (talet på venstre side = summen av tala på høgre side). Samanhengen mellom masse/nukleon og atomnummer som er vist i diagrammet, viser at reaksjonen «klatrar opp» på kurva, slik at det er meir masse etter reaksjonen enn før. Det betyr at reaksjonen krev energi. Kor mykje? Energien som krevjast er lik aukinga i masse multiplisert med kvadratet av lysfarten.

Er fisjon mulig - svar

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Moderne fysikk
   • bruke bevaringslover til å beskrive fisjons- og fusjonsprosesser og beregne frigjort energi i slike prosesser
 • Fysikk 2
  • Moderne fysikk
   • gjøre rede for bevaringslover som gjelder i prosesser med elementærpartikler, og beskrive vekselvirkningene mellom elementærpartikler