Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • fysikk 1

Siktelinje mot fisk

Grubleoppgave om lysbrytning: Siktelinje mot fisk 1

Petter ønskjer å "spidde" ein fisk med ein laser. Må han rette laseren over, under eller rett på fisken for å treffe?

Faglig forklaring

Petter må rette strålen rett på fisken som han ser. Dersom han i staden ville kaste eit spyd mot fisken, må han kompensere for lysbrytninga og sikte under den observerte fisken. Dette er ikkje tilfelle dersom "spydet" er ein lysstråle! Strålegangen til lyset er reversibel, og han vil gå frå A til B langs den same vegen som frå B til A.

Grubleoppgave om lysbrytning: Siktelinje mot fisk 2