Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • fysikk 1

Vei, fart og tid

Når syklane, som begge har farten 10 km/h, er 20 km frå kvarandre, begynner ei bie å fly frå eit hjul på den eine sykkelen til eit hjul på den andre sykkelen med ein konstant fart på 30 km/h.

Grubleoppgaver_SLM7QA

Når ho kjem fram til hjulet, snur ho hurtig rundt og flyg tilbake og rører det første hjulet, for så å snu att og gjenta flyturen fram og tilbake heilt til syklane møtast, og SPLASH!

Kor langt flyg bia?

Faglig forklaring

La likninga for strekning vere ein leietråd til løysinga: s = v*t

Vi veit at v = 30 km/h, og vi må finne tida t. Dersom vi først ser på tida som syklane bruker til dei møtast, finn vi at t = 1 time, fordi dei syklar 10 km med farta 10 km/h. Tida som syklane bruker, er den same tida som bia bruker, derfor blir:
       s = v*t = 30 km/h x 1 h = 30 km

Bia flyr totalt 30 km.