Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1
 • fysikk 2

Hydrogen og helium

Hydrogen og helium Samanlikna med grunnstoffet hydrogen 11H, har grunnstoffet helium 42He

a)      større masse og større volum.

b)      større masse og omtrent samme volum.

c)       større masse og mindre volum.

d)      Ingen av alternativa stemmer.

Faglig forklaring

c) større masse og mindre volum.

Hydrogen og helium - 2 Kjernen til helium har fire nukleon samanlikna med det eine nukleonet til hydrogen. Derfor er massen omtrent fire gongar så stor som massen til hydrogen. Heliumkjernen har dobbelt så stor elektrisk ladning som hydrogenkjernen, og trekker derfor sine elektron inn i ein tettare bane enn hydrogen. Helium er derfor mindre i størrelse, men er eit tyngre atom enn hydrogen.

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Moderne fysikk
   • beskrive Bohrs atommodell og beregne frekvenser og bølgelengder til spektrallinjer i emisjons- og absorpsjonsspektre ut fra den
 • Fysikk 2
  • Moderne fysikk
   • gjøre rede for bevaringslover som gjelder i prosesser med elementærpartikler, og beskrive vekselvirkningene mellom elementærpartikler