Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Fusjonsreaksjonar

Faglig forklaring

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Moderne fysikk
      • bruke bevaringslover til å beskrive fisjons- og fusjonsprosesser og beregne frigjort energi i slike prosesser