Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • fysikk 2

Induksjon

Grubleoppgave om magnetisme: induksjon 1

Kva hender med visaren på galvanometeret i krets 2 når brytaren i krets 1

a)      først blir lukka

b)      blir halden lukka

c)      blir opna igjen

Faglig forklaring

Når brytaren først blir lukka, går det ein straum i krets 1 som set opp eit magnetfelt som også når bort til spolen i krets 2. Når magnetfeltet blir bygd opp i spolen i krets 2, blir det indusert ein straum i denne spolen som får visaren til å slå ut. Straumen er kortvarig, fordi når magnetfeltet først er etablert, blir det inga endring i magnetfeltet, ingen straum blir indusert og galvanometeret viser ikkje noko utslag. Når brytaren blir opna igjen i krets 1, så forsvinn magnetfeltet både i krets 1 og 2. Denne endringa fører til ein indusert straumpuls i motsett retning av den første, som får galvanometeret til å slå ut til motsett side.

Grubleoppgave om magnetisme: induksjon 2

Vedlegg