Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Tautrekking

Arnold Sterkmann og Susi Liten trekkjer i kvar si ende av tauet i ein konkurranse i tautrekking. Kven trekkjer med størst kraft i tauet?

a)      Arnold

b)      Susi

c)      Begge med same kraft

Grubleoppgave om Newtons lover: tautrekking 1

Faglig forklaring

Svar: c) Begge med same kraft

Arnold kan ikkje trekkje kraftigare i tauet enn Susi. Krafta i tauet er den same overalt langs tauet, også i endane. Akkurat som eit hjul på isen ikkje kan verke med ei større kraft på isen enn isen verkar på hjulet med, eller akkurat som vi ikkje kan slå til ein tom papirpose med ei større kraft enn den krafta som papirposen verkar på den som slår. Arnold bruker ikkje større kraft i si ende av tauet enn det Susi bruker i enden sin.

 

 

Grubleoppgave om Newtons lover: tautrekking 2

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover

Vedlegg