Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • fysikk 1

Molekyl som rømmer

Når vatn fordampar, vil dei molekyla som flyttar seg raskast, rømme vatnet og bli molekyl i lufta. Den gjennomsnittlege bevegelsesenergien til molekyla som blir igjen i vatnet, minkar. Vatnet blir avkjølt.

Normalt vil lufta som tar imot molekyla som forlèt vatnet bli

a)      varma opp

b)      kjølt ned

c)      verken varma opp eller kjølt ned


Grubleoppgave om faseforandringer - molekyler som unnslipper 1

 

Grubleoppgave om faseforandringer - molekyler som unnslipper 1

Faglig forklaring

b) kjølt ned

Molekyl som rømmer vatnet og går over i gassfase får vesentleg redusert farten i det dei overvinn hydrogenbindinga i vassoverflata, noko som reduserer den opphavlege bevegelsesenergien deira. Lufta blir derfor avkjølt etter kvart som ho tar opp desse mindre hurtige gasspartiklane.

Grubleoppgave om faseforandringer - molekyler som unnslipper 2