Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Smelting

Eit stykke jern og eit stykke tre som har same masse og same temperatur blir tatt ut av ein varm steikeomn og plassert på to isblokker. Kva for eit stykke vil smelte mest is før det får same temperatur som isen?

a)      jernstykket

b)      trestykket

c)      begge vil smelte same mengde is

Grubleoppgave om faseforandringer - smelting 1

Faglig forklaring

Svar: b) trestykket

Trestykket vil smelte mest is fordi det har størst varmekapasitet. Det vil seie at det frigir meir energi per grad enn jernet som har lågare varmekapasitet. Eigentleg har dei ulik spesifikk varmekapasitet, men sidan stykka har same masse, blir også varmekapasiteten tilsvarande forskjellig.


Grubleoppgave om faseforandringer - smelting 2

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • gjengi og drøfte kvalitativt termofysikkens første og andre lov

Vedlegg