Diskusjonsoppgave

Passer for

 • fysikk 1

Resistans

Samanlikn resistansen i to leiresylindere.

Ta ein klump leire og rull den ut til ein sylinder og bruk eit ohmmeter til å måle resistansen til sylinderen.

Grubleoppgave om elektrisitet: Resistans 1

No skal du gjere denne leiresylinderen dobbelt så lang og måle resistansen igjen. Samanlikna med resistansen i den første sylinderen, er den nye resistansen

a) uforandra

b) dobbelt så stor

c) fire gonger så stor

d) åtte gonger så stor

e) faktisk mindre


Faglig forklaring

Svar: c) fire gonger så stor.

Resistansen aukar fordi tverrsnittet i leiresylinderen blir mindre, og aukar fordi sylinderen blir lengre. Tverrsnittet blir halvert (som aukar resistansen med ein faktor 2), og lengda blir dobla (som også aukar resistansen med ein faktor 2). Derfor blir resistansen fire gonger så stor.


Grubleoppgave om elektrisitet: Resistans 3

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser

Vedlegg