Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Sterk mann

Grubleoppgave om Newtons 3. Lov: Sterk mann 1

Den sterke mannen kan stå imot strekkreftene som han blir utsett for av to tau - eitt festa til eit tre og det andre festa til ein hest. Det er ikkje noko problem. Samanlikn strekkrafta han blir utsett for i to andre situasjonar som er vist til høgre - hest og hest, og to hestar og eit tre.

Grubleoppgave om Newtons 3. Lov: Sterk mann 2

Faglig forklaring

Strekkrafta er den same anten to hestar trekkjer i kvar si retning eller ein hest trekkjer mot høgre og treet trekkjer mot venstre.

Trekkjer verkeleg treet? Dersom det ikkje hadde gjort det, ville ikkje då mannen bli flytta av hesten? Når to hestar trekkjer i same retning, blir strekkrafta dobla. I dette tilfellet trekkjer også treet dobbelt så kraftig. Dersom det ikkje hadde gjort det, ville den sterke mannen då forblitt i ro?

Grubleoppgave om Newtons 3. Lov: Sterk mann 3

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover

Vedlegg