Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • fysikk 1

Samanpressa luft

Grubleoppgave om gasser: Sammenpresset luft 1

To identiske ballongar blir fylte med luft og hengt opp i endane på ein stokk som heng horisontalt i likevekt. Når vi stikk hol på ballongen til venstre, vil balansestokken

a)      bli uroleg og rotere med klokka

b)      bli uroleg og rotere mot klokka

c)      vere i ro

Faglig forklaring

Svar: a) bli uroleg og rotere med klokka

Sjølv om oppdrifta blir mindre på den punkterte ballongen, så er denne krafta oppover mindre enn vekta av lufta som strøymer ut av ballongen. Grunnen er at massetettleiken til lufta i ballongen før punktering, er større enn tettleiken til lufta rundt ballongen.

Grubleoppgave om gasser: Sammenpresset luft 2