Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • fysikk 1

Ståande bølgjer

  grubleoppgave om bølger og lyd: stående bølger Sjå på den ståande bølgja som er vist på teikninga.

a)     Kva er amplituden?

b)     Kva er bølgjelengda? 

c)     Kor mange knutepunkt er det på bølgja?

Faglig forklaring

a) 10 cm, b) 1 m og c) 6 knutepunkt

Ut frå figuren ser vi at amplituden (utslaget) er 10 cm, bølgjelengda (ein bølgjetopp og ein bølgjedal) er 1 m og at det er 6 knutepunkt (node).

 

 

grubleoppgave om bølger og lyd: stående bølger 2