Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • fysikk 1

Kortaste avstand

Romskipet S skal røre overflata på ein gigantisk planet og fortsetje til punkt X ved å reise den kortast moglege distansen. Til kva for eit punkt P på overflata må romskipet reise?

 

 

Grubleoppgave om Newtons lover: Korteste avstand 1

a)     Punkt a

b)     Punkt b

c)     Punkt c

d)     Faktisk så gir alle punktane den same totale distansen

Faglig forklaring

Grubleoppgave om Newtons lover: Korteste avstand 2

b)     Punkt b

Romskipet må først reise til punkt b. Teikn ein refleksjon av S under overflata til planeten og kall han S`. Då er avstanden SPX likt S`PX, ein avstand som vil vere den kortaste avstanden når S`PX er ei rett linje. Kan du sjå at P er det punktet der SP og PX  dannar den same vinkelen med overflata?

 

Grubleoppgave om Newtons lover: Korteste avstand 3