Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Stearinlys i romskip

Grubleoppgave om gasser: Stearinlys i romskip 1  

Lyset vil halde fram med å vere tent inni romskipet når romskipet står på utskytingsrampa, men ikkje når det går i bane. Kvifor?

Faglig forklaring

Når eit stearinlys vanlegvis brenn, vil den oppvarma karbondioksidgassen som flammen produserer, stige ved konveksjon, og oksygen som kjem inn nedenfra, vil halde forbrenninga ved like. Men når romskipet går i bane, er det ingen gravitasjon inni romskipet. Det vil med andre ord ikkje vere nokon konveksjon der. Den oppvarma karbondioksidgassen stig ikkje opp. Den vil i staden kvele flammen.

Grubleoppgave om gasser: Stearinlys i romskip 2

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover