Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • fysikk 1

Kraft på stein

Grubleoppgave om Newtons lover: Kraft på stein 1 Ein stein med massen 1 kg blir kasta med farten 10 m/s rett oppover. Vi kan sjå bort frå luftmotstanden. Kor stor er nettokrafta som verkar på steinen når den er halvvegs på veg opp til toppen av bana si?

Faglig forklaring

Sidan vi kan sjå bort frå luftmotstanden, er det berre tyngda mg som verkar på steinen. Det vil seie 9,8 N uansett fart og kvar i bana steinen er.

 

Grubleoppgave om Newtons lover: Kraft på stein 2