Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Radiator

Radiatorar som brukar varmt vatn er ein vanleg oppvarmingsmetode i mange heimar. Desse radiatorane varmar opp rom først og fremst via

a)      varmeleiing 

b)      konveksjon

c)      stråling

d)      .. alle prosessane over bidrar

 

radiator 1

Faglig forklaring

Rørene i radiatoren får høgare temperatur fordi dei leier varmt vatn. Lufta nær radiatoren blir varma opp ved varmeleiing. Plasseringa av radiatoren i eit rom tillèt den oppvarma lufta til å stige bort frå radiatoren og kaldare luft blir tilført same område. Radiatoren varmar opp denne kaldare lufta og slik fortset prosessen. Det er konveksjon. Sjølv om varmeleiing og stråling speler ei rolle, så dominerer konveksjon.

radiator 2

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • gjengi og drøfte kvalitativt termofysikkens første og andre lov

Vedlegg