Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • vg1

Kva er årsaka til strålinga?

Kva for ein himmellekam som sender ut elektromagnetisk stråling, har kjelda si i indre kjernefysiske prosessar?

Grubleoppgave om varme: Hva er årsaken til strålingen 1

Faglig forklaring

c) Begge 

Begge sender ut same type stråling, elektromagnetiske bølgjer, med energi som har opphavet sitt i indre kjernefysiske prosessar. Sola held høg temperatur på grunn av fusjon av hydrogen til helium. Jorda blir varma opp av radioaktiv stråling frå grunnstoff i det indre av jorda. Begge lekamane blir drivne av kjernefysiske prosessar og begge sender ut den produserte energien, men i svært forskjellige mengder og med forskjellige frekvensar.

 

Grubleoppgave om varme: Hva er årsaken til strålingen 2