Diskusjonsoppgave

Passer for

 • fysikk 1
 • fysikk 2

Rekkevidda til kanonen

Tenk deg at ein kanon blir sett tett inntil eit tre for å redusere rekylen når han blir fyrt av. Då vil rekkevidda til kanonkula

a)      auke

b)      minke

c)      vere uforandra

Grubleoppgave om energi: kanonens rekkevidde 1

Faglig forklaring

a) auke

Rekkevidda aukar. For å forstå kvifor må du bruke bevaring av energi. Mesteparten av den potensielle energien i krutet blir endra til kinetisk energi når krutet brenn. Det er kinetisk energi både til kanonkula og til kanonen som rekylerer bakover. Men når treet reduserer rekylen, får kanonkula ein større del av den kinetiske energien -  derfor aukar rekkevidda.


Grubleoppgave om energi: kanonens rekkevidde 2

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart
 • Fysikk 2
  • Klassisk fysikk
   • gjøre beregninger med loven om bevaring av bevegelsesmengde for sentrale støt