Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10

Fargeblanding

Tre farga lamper, raud, blå og grøn, lyser opp ein fysikklærar framfor ei kvit tavle i eit mørkt rom. Då kan elevane sjå tre delvis overlappande skuggar på tavla. Avgjer kva slags fargar elevane ser på områda 1 til 6.

Faglig forklaring

Område 1 (skyggjer for grøn lampe) blir magenta – blir lyst opp av raudt og blått lys

Område 2 (skyggjer for overlappande blå og grøn lampe) blir raudt – blir lyst opp av berre raudt lys

Område 3 (skyggjer for blå lampe) blir gult – blir lyst opp av raudt og grønt lys

Område 4 (skyggjer for overlappande raud og blå lampe) blir grønt – blir lyst opp av berre grønt lys

Område 5 (skyggjer for raud lampe) blir cyan – blir lyst opp av blått og grønt lys

Område 6 (skyggjer ikkje for noko) blir kvitt - alle tre fargane blir adderte

Grubleoppgave om lysets egenskaper: Fargeblanding 2